Google+ Absalondivision.dk | Hotel Absalon

Banner

Absalondivision.dk | Hotel Absalon

Hotel Absalon

Hvad er det:
En "divisions-klan" for de spejdere der er blevet lidt for gamle (over 24 år), men stadig syntes det er sjovt at være med.
Hvorfor:
Fordi vi syntes der er ærgerligt der går så mange dejlige mennesker rundt og laver ingenting, når de lige så godt kan lave noget sjovt og godt spejderarbejde.
Hvordan:
Divisions-klanen har til formål at støtte Absalon division.
Hvem:
Alle der har lyst og er over 24 år. Og du kan godt være med selv om du er i en gruppe i forvejen. Hvad med de eksisterende "gammelklaner"?: Dem vil vi selvfølgelig ikke røre ved. De skal have lov til at fortsætte med det spejderarbejde de laver, men vi vil selvfølgelig hellere end gerne have dem med i Hotel Absalon.
Hvornår:
Vi holder møde i divisionslokalerne den sidste torsdag i hver måned.


Kære Hotel Absalon'er - sidste nyt - 2018.

Januar
5. Nytårskur

Februar
22. HAS Generalforsamling

Marts
22. Divisionsrådsmøde
22. Hospitalsklovne hos Anne Helene

 

April
23. Sct. Georgsdag
25. Petanque turnering – Fætter og Finn

Maj
4.-6. Superdivi - Mini, Junior, Trop og Senior-divisionsturnering på Gurredam - Vil gerne have hjælp
10. Seniorskovtur i Dyrehaven
Uge 22 ( d. 31/5 eller d. 1/6) Banko hos Charlotte og Benny. Benny skriver ud om hjælp på mail.
25.-27. Oak City Rally - Vil gerne have hjælp

Juni


Juli


August
Uge 35. Noget med vand – Dorte og Jesper

 

September
31.08-2.09. GLBDT - Vil gerne have hjælp til mad og aktiviteter – henvendelse til Christina
7.-9. Mikro Mini-træf - Vil gerne have hjælp – nogle har meldt sig.......
Uge 39. Evt. rundvisning – Solveig undersøger – ellers ledig
28.-30. Juniortræf - Vil gerne have hjælp

 

Oktober
Uge 43. Evt. rundvisning – Solveig undersøger – ellers ledig
26.-28. Sølvøkseløb - Vil gerne have hjælp

 

November
xx. Korpsrådsmøde
Uge 48. Julegløgg og dekorationer hos Charlotte og Benny
 
December
15. Julefrokost hos Lisbeth Hedelund

 

Social arrangement: Forslag om sheltertur med Cross Country kroket – Kim og Per

 

Friluftsarrangement: Dagarrangement i Sverige i Jan og Rikkes sommerhus i august (ønsker om enten d. 18. eller d. 25) – Jan og Rikke

 

2019:
04. januar Nytårskur
28. februar Generalforsamling

 

Medlemsliste
Medlemsliste med navn og e-mail.
Vi er i alt 27 medlemmer.
Medlemsliste for Hotel Absalon med e-mails, år 2018

Mail til alle: has(at)absalondivision.dk

 

Husk generalforsamling i 2019
Generalforsamling i Hotel Absalon afholdes torsdag 28. februar 2019, kl. 19:00 - hos Charlotte og Benny.
Tilmelding senest den 25. februar 2019 til nedenstående.
Keld: ka(a)absalondivision.dk
50927689


 

Med hilsen om et dejligt år
Hoteldirektør Keld Andreassen
Hotelsekretær Solveig Larsen
Hotelkasserer Charlotte Møller Hansen

 
Del med vennerne